This is Google's cache of http://langcourses.pl/. It is a snapshot of the page as it appeared on 7 Sep 2015 15:37:05 GMT.
The current page could have changed in the meantime. Learn more
Full versionText-only versionView sourceTip: To quickly find your search term on this page, press Ctrl+F or ⌘-F (Mac) and use the find bar.
Kursy Językowe
TOP 10 Najlepszych Kursów Językowych.

01

Metoda Emila Krebsa

Metoda jest niezwykle efektywna, a każdy, kto jej spróbuje będzie miał natychmiastową satysfakcję ze swoich postępów. To kurs nauki języków dla każdego. Trzeba tylko zacząć, a potem wdrożyć się w rytm nauki. Ostatnie badania wykazują, że rezultaty większości słuchaczy są naprawdę zdumiewające.

Proces nauki wg Krebsa pomija niepotrzebne, sztuczne etapy poznawania języka, na rzecz płynnego „wchodzenia” w konkretny język. Krebs w oparciu o te zasady umiał w ciągu zaledwie dwóch tygodni opanować nieznany mu wcześniej język na poziomie komunikatywnym. I tak właśnie prowadzony jest słuchacz na kursie – by zdobywał praktyczne umiejętności swobodnego komunikowania się w nowym języku jak najszybciej. Niezwykle tania i skuteczna metoda. Cena ok: 140zł za kurs.

Podobno metoda Emila Krebsa pozwoli Ci zacząć płynnie mówić w języku obcym już nawet w 10 dni

www.krebsmethod.com

02

Metoda Total Immersion

Metoda dla potrzebujących błyskawicznie opanować język obcy, a posiadających mało czasu. „Całkowite Zanurzenie” (ang. Total Immersion) to bardzo intensywne zajęcia konwersacyjne, trwające cały dzień – 12 lekcji dziennie od godz. 8.00 do 17.00, w tym lunch. Masz wtedy stały kontakt z językiem podczas zajęć, przerw i posiłków. Cały czas, robisz szybkie postępy w nauce. Kurs trwa od jednego do sześciu tygodni. Cena: od 8 000 zł za tydzień (szkoła Berlitz).

www.totallimeersion.com

 

03

Metoda Callana

Metoda Callana opiera się na ciągłej gotowości do udzielania odpowiedzi na szybko zadawane pytania. Lektor wymawia nowe słowo, uczeń je słyszy i powtarza odpowiadając na pytanie lektora, później poznaje jego pisownię podczas czytania, a w końcu uczy się jego pisowni podczas dyktanda. Metoda ta jest najlepsza wszystkich, którzy chcą jak najszybciej nauczyć się płynnie mówić. Oryginalny system powtórek w czasie zajęć sprawia, że zapamiętuje się całe zadania. Metoda ta zyskała pozytywne opinie wśród autorytetów zajmujących się nauczaniem języka angielskiego. Po 240 godzinach osiągnięty poziom umożliwia zdanie FCE. Cena jednej lekcji: 12–30 zł.

 

04

Metoda SITA

W metodzie SITA podstawą jest relaks. System SITA, podobnie jak inne metody oparte na superlearningu, działają równolegle na dwóch poziomach - świadomości i podświadomości. Autorzy tej metody stworzyli urządzenie (maska z czujnikiem oddechu), wprowadzające w stan alfa, który w warunkach naturalnych osiąga się tuż przed zaśnięciem oraz tuż po przebudzeniu. Podobno ucząc się w ten sposób możemy w ciągu 44 godzin nauki opanować ok. 1200 nowych słów i zwrotów. Cena: około 1200 zł za kursu zawierający półroczny zakres materiału.

 

05

Metoda Berlitza

Metoda Berlitza kładzie szczególny nacisk na konwersację. Nauczyciel mówi tylko po angielsku i nie ma odrębnych lekcji poświęconych zasadom gramatycznym. Metoda uczy poprawnej konwersacji zakładając, że jeśli nauczysz się swobodnie mówić w obcym języku, będziesz znał też jego gramatykę. Uczniowie poznają i utrwalają słowa i wyrażenia w podobny sposób, w jaki dzieci uczą się mówić. Metodę stosują tylko szkoły Berlitza. Cena: około 1500 zł za semestr w grupie 7-10 osób

 

06

Metoda Holistyczna

Integracja przekazu na trzech poziomach świadomości: intelektualnym, emocjonalnym i fizycznym. Integruje naukę języków obcych z treningiem motywacyjnym i technikami przyspieszonej nauki. Wykorzystuje wyniki wieloletnich światowych badań nad potencjałem mózgu i inteligencją złożoną. Cena: około 1000-1500 zł rocznie.

 

07

Metoda Wilka

Jest to metoda języka mówionego polegająca na uczeniu się na własnych i cudzych błędach. Zajęcia trwają 90 minut. W grupie są cztery osoby, a każda z nich ma wypowiedzieć około 300 zdań. Podobno z takich zajęć zapamiętuje się około 60 procent materiału. Podczas lekcji uczniowie muszą wyłapywać błędy kolegów i poprawiać ich. Podobno zaczynając naukę od najniższego poziomu można opanować język w ciągu dwóch lat. Cena: 85 zł niezależnie od liczby osób im większa grupa, tym tańsza lekcja.

 

08

Metoda SuperMemo

SuperMemo jest unikalną metodą nauki, która powstała jako odpowiedź na pytanie czy można trwale zapamiętać dowolną ilość różnorodnych informacji?
Odkrycie i opisanie krzywej zapominania to przełom w naszej wiedzy o uczeniu się i zapamiętywaniu. Badania pokazują, że efektywne zapamiętanie dowolnej ilości materiału jest możliwe, gdy informacje, które chcemy zapamiętać, podawane są w odpowiednich odstępach czasu, przy czym dla każdej jednostki materiału powinien zostać wyznaczony indywidualny wykres na krzywej zapominania. Ucząc się w ten sposób, każda osoba bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy indywidualne predyspozycje, może już w ciągu pierwszego miesiąca nauki opanować podstawowy zasób słów z dowolnego języka obcego (3000 wyrazów, związków frazeologicznych i form gramatycznych)

 

09

Metoda Helen Doron

Helen Doron Early English to prosta i naturalna metoda nauczania języka angielskiego, odpowiednia dla każdego dziecka.

Polega na wykorzystaniu unikalnej umiejętności dziecka do przyswajania języka. Pozwala na uczenie się do dziesięciu razy szybciej niż na przeciętnych kursach. Zajęcia mają formę przyjazną dziecku, są pełne zabaw, gier i piosenek.

Od 1985 roku metoda Helen Doron naśladuje sposób, w jaki dzieci poznają swój język ojczysty. Maluchy mają kontakt z językiem na co dzień, osłuchują się z nim, a każda próba powiedzenia czegoś czy wykazanie zrozumienia sprawia, że rodzice lub inne bliskie osoby chwalą dziecko, a ono czuje satysfakcję z dokonanego postępu. Cena: 100-150 zł miesięcznie.

 

10

Dom

Zakuwanie w domu na pamięć ze słownika. :)

Obok tradycyjnych kursów szkoły językowe występują z nowymi propozycjami. Chcą lepiej niż dotychczas odpowiedzieć na zapotrzebowania swoich klientów. Szukają też takich metod, które pozwolą na szybsze i pewniejsze osiągnięcie celu; czyli pewność i swoboda w posługiwaniu się językiem obcym, zwłaszcza w pracy. 

 

Czasem warto sięgnąć po niekonwencjonalne metody nauczania języków obcych. Oto kilka z nich.

TOP 10

Poligloci

Emil Krebs był wyjątkowym geniuszem - w ciągu swojego życia władał biegle 68 językami, zarówno w mowie, jak i piśmie. Ten niemiecki sinolog, urodzony w 1867 roku na Dolnym Śląski w Świebodzicach, od wczesnej młodości przejawiał nieprzeciętne zainteresowanie nauką języków obcych - zdając maturę znał ich już 12. Niektóre opanował zupełnie samodzielnie, dalego wykraczał poza ówczesny program szkolny i wymagania nauczycieli. Potrafił uczyć się kilku języków równolegle.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Jean-François Champollion 

W szkole podstawowej w Figeac, a następnie w Grenoble, do której uczęszczał, młody Champollion wyróżniał się absolutną pamięcią i nieprzeciętnym talentem do nauki języków. W nowej szkole nauczył się łaciny i greki, a następnie rozpoczął studiowanie arabskiego, hebrajskiego i syriackiego. W Grenoble ukończył także liceum państwowe, utrzymując się ze stypendium i dzięki hojności brata. W wieku 12 lat napisał swoją pierwszą książkę „Żywoty słynnych psów”, a w wieku 13 lat - historię świata „Od Adama do Champolliona młodszego”. Champollion studiował następujące języki: łacinę, grekę, hebrajski, arabski, koptyjski, syryjski, perski, sanskryt i chiński.